Η Συμβουλευτική είναι η διαδικασία αξιολόγησης των υφιστάμενων σκέψεων και των αισθημάτων του ατόμου, παρατηρώντας τις συμπεριφορές και τα γλωσσικά πρότυπα, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και ανακαλύπτοντας κρυφά εμπόδια. Η Συμβουλευτική είναι αποτελεσματική όταν είναι υποστηρικτική προς το άτομο στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης, αλλά και η ενεργητική δράση μέχρι να φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Σύμβουλος, πιστεύοντας πως οι άνθρωποι έχουν ήδη άφθονες ικανότητες και εργαλεία μέσα τους, λειτουργεί ως ντετέκτιβ για να προσδιορίσει τις στρατηγικές που είναι ήδη επιτυχημένες και σε άλλα πλαίσια της ζωής του ατόμου και δίνει έμφαση στους κρυμμένους «σαμποτέρ» που μπορεί να κρατούν το άτομο μακριά από την επίτευξη των στόχων του.

Παράλληλα, ο  Σύμβουλος, καθοδηγεί το άτομο να ανακαλύψει πώς να εφαρμόσει επιτυχημένες στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει και να ξεπεράσει τους «σαμποτέρ» του. Ο Σύμβουλος, με το να δίνει εργαλεία επικοινωνίας και στρατηγικές για την επιτυχία, συμβάλλει στη διαμόρφωση της ικανότητας του ατόμου να κάνει καλύτερες και λεπτότερες διακρίσεις που οδηγούν σε αποφάσεις και επιλογές ζωής πιο φυσικά και πιο εύκολα.

Η  Συμβουλευτική για Προσωπική Ανάπτυξη και Εξέλιξη είναι ένας τρόπος, μία μέθοδος, ένα εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους:

–    Να καθορίσουν τις προτεραιότητες της ζωής τους.

–    Να έχουν ισορροπία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

–    Να κατανοήσουν τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες τους.

–    Να εντοπίσουν και να επιλύσουν προβλήματα στη ζωή τους.

–    Να βρουν υγιείς τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους.

–    Να καθορίσουν και να ισχυροποιήσουν τις αξίες τους για τη ζωή.

–    Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πλάνο ενεργειών που θα τους οδηγήσει στα στοχευμένα αποτελέσματα.

–    Να παραμείνουν σταθεροί στις αποφάσεις τους.

–    Να λειτουργούν με καθαρή σκέψη.


Οι αρχές της  Συμβουλευτικής για Προσωπική Ανάπτυξη και Εξέλιξη είναι οι εξής:

–  Κάθε άνθρωπος μπορεί, αν θέλει.

–  Δεν υπάρχει αποτυχία, αλλά ανατροφοδότηση και άλλος ένας δρόμος που μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο 

   μας.

–  Πίστη: η βεβαιότητα μας για κάτι που μπορεί να γίνει και που αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί ή να αποδειχθεί λογικά.

–  Έμπνευση: Εν – πνέω = δίνω πνοή, ζωή.

–  Έρωτας: ο πόθος της ένωσης.

–  Εργασία: παράγω έργο – δημιουργώ.

–  Προσήλωση – εστίαση: όλο μου το ΕΙΝΑΙ είναι εκεί.

– Εκμετάλλευση / αξιοποίηση των δυσκολιών: κάθε δυσκολία είναι δώρο αφού αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη.