Αφού έχεις παρακολουθήσει το βίντεο με τις οδηγίες, τώρα είσαι έτοιμος για το ωραιότερο εσωτερικό ταξίδι που έχεις κάνει ποτέ, το «Internal Movement». Το δεύτερο βίντεο αποτελεί την «Εσωτερική Κίνηση»...

Back to: Internal Movement | Εσωτερική Κίνηση > Internal Movement