Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που έχει στόχο να βοηθήσει το άτομο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αγορά εργασίας. Επίσης, βοηθά το άτομο να εντοπίσει ικανοποιητικούς, ενδιαφέροντες και ρεαλιστικούς ρόλους στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Αποτελεί μια μορφή παρέμβασης που έχει ως στόχο να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει ικανό το άτομο να λάβει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις.

Πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής και υποστήριξης, η οποία βασίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία καθώς και στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ & ερωτηματολόγια) τα οποία αξιολογούν τις ικανότητες , τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, την υποκίνηση, την προσωπικότητα καθώς και άλλες, εξίσου σημαντικές, παραμέτρους του εργασιακού βίου.

Τι κερδίζει το άτομο από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό;

 • Επιλέγει με περισσότερη σιγουριά τη Λυκειακή του κατεύθυνση και τις Πανεπιστημιακές του σπουδές.
 • Προσεγγίζει τη μελλοντική του καριέρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί θα έχει αποκτήσει επιστημονικά αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση για τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του.
 • Γνωρίζει για τις διάφορες σπουδαστικές επιλογές, τις διαδικασίες εισδοχής και τις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας.

Η όλη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο ο μαθητής καλείται:

 1. να λύσει έξι Τεστ Ικανοτήτων (3 Βασικών, 3 Ειδικών)
 2. να απαντήσει στο Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 3. να απαντήσει στο Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας (Σχέσεις με ανθρώπους, Τρόπος Σκέψης, Συναισθήματα και Ενέργειες)
 4. να απαντήσει στο Ερωτηματολόγιο Εργασιακών Κινήτρων (Συνεργατικότητα, Δυναμισμός, Συνεργασία, Εσωτερικοί και Εξωτερικοί παράγοντες)

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει:

 1. Προσωπική συνάντηση μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων.
 2. Επεξήγηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 3. Συνδυαστικά αποτελέσματα (Τι θέλω και τι μπορώ να κάνω;).
 4. Κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα βήματα.
 5. Συζήτηση και απάντηση αποριών.

Οφέλη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Και Σταδιοδρομίας:

 • {  Ανάπτυξη της αυτογνωσίας του ατόμου.
 • {  Λήψη και υλοποίηση συνειδητών, λογικών και εύστοχων αποφάσεων.
 • {  Υποστήριξη της προσωπικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου.
 • {  Μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου σε σχέση με τους στόχους και τις κατάλληλες αποφάσεις σταδιοδρομίας.
 • {  Έγκαιρη ευαισθητοποίηση του νέου όσον αφορά στα εργασιακά περιβάλλοντα και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Βεβαιώσου ότι είσαι μέλος της μεγάλης «θετικής» μας παρέας. Είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Με την Εγγραφή Σου Στο Site Λαμβάνεις ΑΜΕΣΑ & ΔΩΡΕΑΝ: ​ Tο Ε-book: "Αγαπώ Κι Ευγνωμονώ" που θα ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!